نمونه سوالات فصل 8 ( پایه اول دبیرستان )

میکرب چیست؟ مثال بزنید؟

موضوع علم میکرب شناسی چیست؟

به چه بیماریهایی واگیر می گویند؟

عوامل بیماریزا را نام ببرید؟

چرا ویروسها برای تولیدمثل باید وارد سلول میزبان شوند؟

چه زمانی ویروس شروع به تولید مثل می کند؟

شکل ویروس را رسم کرده ونامگذاری کنید؟

نحوه تکثیر ویروس در سلول میزبان را با رسم شکل توضیح دهید؟

چرا گفته می شود که ویروسها انگل درون سلولی اجباری هستند؟

ویژگیهای مشترک ویروسها را نام ببرید؟

پیکر یک ویروس از چه بخشهایی ساخته شده است؟

چه بخشی از ویروس در هنگام حمله آن به سلول وارد سلول می شود؟

چرا گفته می شود که ویروسها میزبان اختصاصی دارند؟

برای مشاهده ویروس ها از چه میکروسکوپی میتوان استفاده کرد؟

ویروسها وسلولهای زیر را از لحاظ اندازه مرتب کنید.

ویروس ایدز- ویروس آنفلوآنزا- باکتری اشرشیا کلی- گلبول قرمز- ویروس فلج اطفال

چرا پس از حمله ویروس به سلول ،‌سلول نمی تواند به زندگی عادی خود ادامه دهد؟

در هر یک از بیماریهای زیر چه بخشی از بدن اسیب می بیند؟

سرما خوردگی- سرخک- تبخال- فلج اطفال- ایدز- ابله مرغان- زگیل- انفلوآنزا- ذات الریه- هپاتیت- اوریون

اینترفرون چیست؟

 - نحوه دفاع بدن در مقابل ویروس ها چگونه است؟

موارد استفاده از ویروسها را بنویسید.

شایع ترین بیماری ویروسی چیست؟

علائم سرماخوردگی را بنویسید.-

راه انتقال سرماخوردگی چیست؟

چه راههایی برای پیشگیری از سرماخوردگی وجود دارد؟

بطور معمول چند روز پس از سرماخوردگی در اثر دفاع بدن فرد بهبود می یابد؟

چند مورد از علائم جدی سرماخوردگی که باید در صورت مشاهده آنها به پزشک مراجعه کرد را بنویسید.

ساده ترین موجوداتی که ساختار سلولی دارند کدام گروه می باشند؟ کجا زندگی می کنند؟

شکل باکتری را رسم کرده و نام گذاری کنید؟

نحوه تولید مثل باکتری در شرایط مساعد محیطی چگونه است؟

چرا معمولا تعداد باکتری ها از حد معینی بیشتر نمی شود؟

راه زنده ماندن باکتریها در شرایط نامساعد محیطی چیست؟

باکتری ها در چه محیطی بهتر زنده می مانند؟

باکتری در چه شرایطی هاگ درونی می سازد‍؟ یک مثال ذکر کنید.

هاگ درونی چیست؟

نحوه ساختن هاگ درونی در باکتری ها را توضیح دهید‍.

چگونه و در چه شرایطی مجددا هاگ درونی به باکتری فعال تبدیل می شود؟

به چه باکتریهایی ساپروفیت می گویند؟

یکی از علل اصلی فاصد شدن مواد غذایی چیست؟

باکتری انگل چیست؟

بیشتر بیماریها در اثر چه نوع باکتری ایجاد می شود؟

با ذکر مثال ثوضیح دهید همه بیماریزاها انگل نمی باشند؟

قارچی که در میان انگشتان پا زخم ایجاد می کند جزء کدام دسته از باکتریها است؟

باکتریها چگونه از مواد غذایی مواد لازم برای خود را دریافت می کنند؟

دو خط مهم دفاعی بدن را نام برده وتوضیح دهید؟

چرا پوست محافظ خوبی در برابر حمله میکروبهاست؟

پوست بریده چگونه جلوی نفوذ میکروبها را می گیرد؟

چرا بریدگی های عمیق خطرناک تر از زخمهای وسیع سطحی اند؟

چرا عامل بیماری کزاز می تواند در اعماق زخمهای عمیق باعث عفونت شود؟

دو گروه اصلی گلبولهای سفید را نام ببرید؟ نقش گلبولهای سفید چیست؟

کار لنفو سیت ها و فاگوسیت ا را بنویسید؟

پادتن چیست؟ از چه سلولهایی ترشح می شود؟

چرا گفته می شود که پادتن ها عمل اختصاصی دارند؟

روش بیگانه خواری گلبولهای سفید را توضیح دهید؟

5 راه دفاعی بدن را نوشته وبطور مختصر توضیح دهید؟

هر یک از موارد زیر چه نقشی در دفاع  از بدن در برابر میکروبها دارند؟

لایه مخاطی – اشک- غده های چربی – اسید معده

فاگو سیت چیست؟ نحوه عمل آنرا در دفاع از بدن  با رسم شکل نشان دهید؟

پادتن ها چه کمکی به سلول فاگوسیت کننده در بیگانه خواری می کنند؟

نخستین واکسنی که کشف شد چه بود و بوسیله کدام دانشمند کشف شد؟

پاسخ ایمنی اول و دوم پس از تزریق واکسن را مقایسه کنید؟

راههای میارزه شیمیایی علیه بیماریها را نام ببرید؟

روش شیمی درمانی را توضیح داده و بنویسید برای معالجه چه بیماری کاربرد دارد؟

آنتی بیوتیک چیست؟چگونه تهیه می شود؟

چرا آنتی بیوتیک باسایر ترکیبات شیمیایی دیگر فرق دارد؟

از پرتو درمانی برای درمان چه بیماریهایی استفاده میشود؟چرا؟

شکل ساده ای از باکتری رسم کنید  :

چگونگی عمل اینترفرون را بنویسید؟

دو راه استفاده از ویروسها توسط زیست شناسان را بنویسید؟

پوست و لایه های مخاطی در دفاع از بدن علیه بیماریزاها چگونه عمل می کنند و چرا گاهی در انجام این عمل موفق نیستند؟

الف- باکتریهای انگل چگونه تغذیه می کنند؟

ب- تولید مثل باکتریها را بنویسید؟

پیکر هر ویروس از چه اجزایی ساخته شده است ؟

گلبولهای سفید به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

طرح کتاب  یک باکتری را نشان می دهد (شکل 5-8 ص101)

الف- نام بخش های شماره گذاری شده را بنویسید. ب- کدام بخش یا بخش ها در همة‌انواع باکتریها وجود دارند؟

شکل یک ویروس را رسم و نامگذاری کنید

الف- مفهوم عبارت ویروس میزبان اختصاصی دارد را بنویسید؟

ب- ویروسها پس از ورود به سلولهای میزبان چگونه آنها را آلوده می کنند؟

الف- گلبولهایی که با ترشح پادتن و گلبولهایی را که با ایجاد پاهای کاذب با میکروبها مبارزه می کنند را فقط نام ببرید.

ب- چگونگی استفاده از پرتو درمانی را بنویسید؟

12- الف- چرا باکتریها هاگ سازی می کنند.    ب-  عمر هاگ باکتریها چه مدت است  ؟

ج- این هاگ در چه بخشی از باکتری تشکیل می شود.  د-  یک باکتری معرفی کنید که هاگ تولید می کند.

/ 1 نظر / 95 بازدید
nikoo

کاش جواب هارم میزاشتید