نمونه سوالات فصل 6 (پایه اول دبیرستان)

دانشمندان بر چه اساسی موجودا ت زنده را طبقه بندی می کنند؟

چرا هر فرد با وجود اینکه صفات خود را از والدین دریافت می دارد با آنها متفاوت است؟

علت مرگ افراد در اثر انتقال خون بدون توجه به گروههای خونی که در ابتدا انجام می شد چه بود؟

کدام دانشمند ترکیب شیمیایی موجود در خون افراد مختلف را شناسایی کرد؟

از نظر لندشتاینر دلیل لخته شدن خون افراد پس از انتقال خون نادرست چه بود؟

اساس تقسیم بندی گروههای خونی چیست؟

نحوه لخته شدن گروههای خونی را توضیح دهید؟

نحوه تعیین گروه خونی در آزمایشگاه چگونه است؟

‍جدول گروه خونی زیر را کامل کنید؟

 

ردیف

گروه خون

مادة روی گلبول قرمز

ماده موجود در سرم

1

AB

.............

............

2

.......

ندارد

ضد A و ضد B

 

کدام گروههای خونی دارای مادة A بر روی گلبولهای قرمز خود هستند؟

اگر خون فردی با سرم ضد B رسوب دهد:

الف- نوع گروه خونی این فرد چیست؟        ب- در سرم خون او چه ماده ای وجود دارد؟

اگر خون فردی با هر دو سرم ضد A و ضدB لخته شود . گروه خونی وی چیست ؟چرا؟

گروه خونی شخصی A می باشد الف- نوع مادة روی گلبولهای قرمز و مادة موجود در سرم او چیست؟  ب- اگر به این    

شخص خون B تزریق شود چه پیامدی خواهد داشت؟چرا؟

چه افرادی در گروه خونی O قرار می گیرند . مواد موجود در سرم خون این افراد را بنویسید.

چرا از اثر انگشت برای شناسایی افراد استفاده می شود؟

ارتباط بین نسلها توسط چه سلولی و در طی چه عملی برقرار می شود؟

دو اختلاف اساسی سلول جنسی نر و ماده را در انسان بنویسید؟

یک شباهت و یک تفاوت اسپرم و تخمک انسان را بنویسید؟

عمل لقاح را تعریف کنید و حاصل آن چه سلولی است ؟

چگونه پی می بریم که ماده جنسی باید در هسته سلول وجود داشته باشد‍

با رسم شکل تفاوت سلول جنسی نر و ماده در انسان را نشان دهید.

ویژگی تقسیم میوز چیست؟

سلولهای جنسی انسان دارای چند کروموزم است ؟

تقسیم میوز در چه اندامهایی و به چه منظور صورت می گیرد؟

سلول تخم چگونه حاصل میشود؟این سلول در انسان چند کروموزوم دارد؟

سلولهای حاصل از تقسیم میوز چه تفاوتی با دیگر سلولهای بدن دارند؟

سلولی دارای 6 جفت کروموزم است اگر این سلول تقسیم میوز انجام دهد.

الف- چند سلول جدید به وجود می آورد.     ب- هر سلول جدید چند کروموزم خواهد داشت.

تقسیم میوز در جنس نر و ماده را با یکدیگر مقایسه کنید؟

چرا در تقسیم میوز در جنس ماده فقط یک سلول تخمک حاصل می شود؟

وظیفة انتقال صفات ارثی با چه مولکولی است و این مولکول در چه بخشی از سلول جنسی قرار دارد.

هر نوکلئوتید از چه اجزایی ساخته شده است؟

واحد ساختمانیDNA را نام برده و مشخص کنید هر یک  از این واحدها از چه بخش هایی درست شده اند؟

انواع بازهای آلی در مولکول DNA را بنویسید؟

ساختمان مولکول DNA را توضیح دهید؟

بازهای مکمل در DNA را نام ببرید.

در صورتی که ترتیب نوکلئوتیدهای یک رشته از DNA به صورت AATGCC باشد توالی رشته مکمل را بنویسید.

DNA مواد لازم برای همانند سازی خود را از کجا فراهم می آورد؟

در همانند سازی DNA چرا دو رشته حاصل کاملا شبیه به هم هستند.

اگریک مولکول DNA هزار نوکلئوتید داشته باشد و 20 درصد آن Tباشد، چه تعداد آن Gخواهد بود؟

سلولهای حاصل از تقسیم میتوز در انسان هر کدام چند عدد کروموزم دارند؟

کدام مولکول قادر به همانند سازی خود می باشد ؟

خصوصیات ارثی چگونه و توسط چه مولکولی از والدین به فرزندان انتقال می یابند؟

چرا در تقسیم میتوز دو سلول دختر کاملاً شبیه سلول مادرهستند؟

ماده اصلی سازنده کروموزومها چیست؟

ملکولهای DNA چگونه کار خود را انجام می دهند؟

چگونه میتوان پی برد که DNA باید دستور ساخته شدن پروتئین ها و نوع آنها را باید بدهد؟

ژن چیست؟                                

چرا هسته خرما را اگر در مناطق جنوبی ایران بکاریم درخت خرما به عمل می آید اما کاشتن همان هسته در همدان بی نتیجه

است.

با ذکر مثال تاثیر محیط در بروز صفات را بنویسید؟

دو عامل موثر بر ایجاد صفات را نام ببرید.

ساده ترین راه  برای تغییر صفات یک جاندار چیست؟

محل اثر هورمون رشد کجاست؟ این هورمون از کجا ترشح می شود؟

نقش هورمون رشد چیست و نحوه اثر آن را توضیح دهید؟

کمبود هورمون رشد چه پیامدی دارد؟

چه افرادی در گروه خونی O قرار می گیرند . مواد موجود در سرم خون این افراد را بنویسید.

عمل لقاح را تعریف کنید و حاصل آن چه سلولی است ؟

سلولهای جنسی انسان دارای چند کروموزم است و هدف از تقسیم میوز را بنویسید؟

الف –

/ 6 نظر / 39 بازدید
احمد

سلام موفق باشی وبلاگه خوبی داری به امید نظر

محدثه

...سلام. دمت گرم. دست درد نکنه. مشکلمون حل شد...

سوالا سطح پایینی داشت ولی مرسی

کیمیا

ی قسمت هم برای جواب هاش بزار.....ممنون

محمد کشاورز

خیلی سوالات خوبی بود.البته فردا امتحان دارم و به جز چند سوال همه رو توانستم جواب دهم ممنون[متفکر]

محدثه

سلام سوالات عالی است ممنون[لبخند]