10 نمونه سوال برای آمادگی خرداد(پایه اول دبیرستان)

نمونه سؤال اول

1-چرا محققان کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟5/0

2-واحد های سازنده پادتن ها و ماده ژنتیکی را نام ببرید؟5/0

3-دو مورد از نقشهای کلسیم در بدن انسان را بنویسید؟5/0

4-هریک از موارد زیر باعث چه تغییری در بدن انسان می شوند؟5/0

الف-کمبود ویتامین A            ب-مصرف بیش از حد ویتامین D

5-اگر خون فردی با هر دو سرم ضد A وضد B لخته شود گروه خونی وی چیست  چرا؟ 1

6-الف DNA  مواد مورد نیاز برای همانند سازی خود را چگونه فراهم می کند؟ 1

ب-چرا لازم است مولکول DNAپس از همانند سازی ثابت بماند؟

ج-چرا برای تشخیص مجرمان از اثر انگشت انها استفاده می کنند؟

7-انتی بیوتیک ها توسط چه جانورانی ساخته می شوند وچه عملی انجام می دهند؟ 1

8-زیستکاه را تعریف کرده و از محیط اطراف محل زندگی خود دو مثال برای ان بزنید؟ 1

9-پروتئین بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی به نیترات معدنی تبدیل می شوند؟ 1

10-از عوامل مو.ثر در پوسیدگی چهار مورد را نام ببرید؟ 1

11-الف- منبع طبیعی چیست  ؟1

ب-وارد کردن پلاستیک و مواد شیمیایی نضیر حشره کشها به طبیعت چه ضرری دارد؟

12-عوامل اصلی موثر در تعداد افراد جمعیت کدامند ؟ برای تنظیم جمعیت انسانی  کنترل کدام راحت تر است؟ 1

13-هرم ماده و تعداد را باهم مقایسه کنید؟ 1

14-نمودار رشد باکتری را در در شرایط مساعد با مواد غذایی محدود رسم نموده وتوضیح دهید؟ 1

15-چرا عمل  پادتن ها اختصاصی می باشد واز چه سلولهای ترشح می شوند؟ 1

16-رشد قد شما تحت تاثیر چه هورمونی است واین عمل چگونه صورت می گیرد؟ 1

17-دو اختلاف بین سلولهای جنسی نر و ماده را در انسان شرح دهید؟ 1

18-دو تفاوت بین چربی های گیاهی وجانوری را بنویسید؟ 1

19-برش عرضی یک برگ را کشیده و نام کذاری کنید؟ 1

20-هر یک از اندامکهای زیر مربوط به چه سلولی است (گیاهی یا جانوری ) وچه عملی انجام می دهد؟ 1

الف-میتوکندری      ب- کلروپلاست

21-اصطلاحات زیر را تغریف کنید؟ 2

بوم شناسی           توالی      اینتر فرون         ساپروفیت

 

نمونه سؤال دوم

۱-صحیح یا غلط بودن هر یک از سوالات زیر را مشخص نمایید.5/1 نمره
الف- بیشترین مقدار فتوسنتز در سلولهای برگ انجام می گیرد.
ب- کمبود سدیم سببراشیتیسم میشود.
ج- گروه خونی AB دارای آنتی ژنA و B می باشد.
د- دومین حلقهدر زنجیره غذایی یک گیاهخوار است.
ه- ویروسها ساده ترین موجودات با ساختار سلولیهستتند.
و- اولین خط دفاعی بدن گلبولهای سفید هستند
2-منا سب ترین گزینه را انتخاب نمایید:5/1نمره
الف- پروتئین سازی توسط کدام اندامک انجام میگیرد؟
1-لیزوزوم                       2- میتوکندری                  3- گلژی                         4- ریبوزوم
ب- فرآورده های فتوسنتزی عبارتند از:
1- اکسیژنو دی اکسید کربن         2- آب و اکسیژن               3- گلوکز و اکسیژن           4- آب و دی اکسید کربن
ج- کدامیک برای انعقاد خون لازم است؟
1-ویتامینA                    2- کلسیم                      3- آهن                           4- ویتامین B
د- کدام هیدرات کربن یک پلی سا کارید محسوب میشود؟
1-فروکتوز                       2- گلوکز             3- ساکارز                       4- گلیکوژن
ه- کدام یک فقط با میکروسکپ الکترونی دیده میشود؟
1-سلولگیاهی               2- ویروس                       3- باکتری                       4- سلول جانوری
و- خرگوش در کدام حلقه از زنجیرهغذایی قرار میگیرد؟
1-اول                             2- دوم                           3- سوم                         4- تفاوتی نمیکند.
3- جای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.5/1 نمره
الف- یکی از عناصر کم مصرف بدن عنصر……….است که برای ساختن هورمونتیروکسین لازم می باشد.
ب- از هر سلول مادر در تقسیم میتوز تعداد…………سلول ایجادمیشود.
ج- در ساختار کروماتین ملکولهای…………و ………..وجود دارد.
د- آزاد کردنانرژی مواد توسط اندامک …………….انجام میگیرد.
ه- ویروس هپاتیت به سلولهای ………….انسان آسیب می رساند.
4-علوم زیستی چیست؟5/0
5-دو وظیفه دیوارهسلولی چیست؟5/0
6-

/ 1 نظر / 115 بازدید
پایگاه خبری سبد نیوز (www.s‌a‌b‌a‌d‌n‌e‌w‌s.com)

ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی پایگاه خبری سبد نیوز پس از ماه ها تحقیقات آکادمیک و میدانی به این نتیجه رسید که تنها در سه حوزه فرهنگ و هنر ، اقتصاد و فن آوری اطلاعات اخبار و رویدادهای گوناگون را از ده ها خبرگزاری ، روزنامه ها، سایت ، شبکه های ماهواره ای و... جمع آوری کند و در بخش ها و زیر مجموعه های تخصصی در اختیار علاقمندان بگذارد. چناچه شما نیز همچون هزاران کاربر دیگر دغدغه هایی از جنس هنری ، اقتصادی و یا آی تی دارید با ما همراه شوید و در صورت تمایل می توانید آخرین اخبار این پایگاه را در سایت و یا وبلاگ خود داشته باشید، کد اخبار سبد نیوز را از آدرس زیر در وبلاگ خود کپی کنید: http://w‌w‌w‌.s‌a‌b‌a‌d‌n‌e‌w‌s.c‌o‌m/links.php با تشکر پایگاه خبری سبد نیوز w‌w‌w‌.s‌a‌b‌a‌d‌n‌e‌w‌s.‌c‌o‌m i‌n‌f‌o‌@‌s‌a‌b‌a‌d‌n‌e‌w‌s‌.‌c‌o‌m