زیست

بانک مقالات و سوالات زیست شناسی اول و دوم دبیرستان

 
نومه سوالات فصل 7 ( پایه اول دبیرستان)
نویسنده : ایمان قیاسی زارعیان - ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٥
 

اکولوژی (بوم شناسی) را تعریف کنید؟

اکوسیستم را تعریف کنید؟مثال بزنید.

زنجیره غذایی را تعریف کرده و مثال بزنید؟

شبکه غذایی را تعریف کنید؟

چرا نمی توان خورشید را در زنجیرة غذایی قرار داد؟

هرم انرژی را تعریف کنید؟

چرا در یک زنجیرة غذایی تمام انرژی نهفته در گیاه سبز به آخرین مصرف کننده نمی رسد؟

از راههای اتلاف انرژی در موجودات مصرف کننده دو مورد را بنویسید؟

به چه علت سیر انرژی در طبیعت به صورت هرمی است.

سالانه چه میزان از انرژی نور  خورشید صرف ماده سازی در گیاه می شود؟

چرا هرم انرژی ، هرم ماده نیز به شمار می رود؟

هرم تعداد را تعریف کنید.

فرایند پوسیدگی را تعریف کنید؟

سه گروه از عوامل مهم که در پوسیدگی نقش دارند را نام ببرید؟

آنزیمهای موجود در بدن جاندار چه نقشی در فرایند پوسیدگی جسد ان جاندار دارند؟

نقش جانوران مردارخوار در فرایند پوسیدگی را توضیح دهید.

به چه موجوداتی تجزیه کننده گفته می شود؟مثال بزنید.

تجزیه کنندگان چگونه با عث پوسیدگی می شوند؟

نحوه تغذیه میکربها از ماده موجود در بدن جانداران مرده چگونه است؟

در فرایند پوسیدگی بدن انسان کدام بخش ها سریعتر و کدام بخشها دیرتر تجزیه می شوند؟

علت تولید گرما  و بوی بد در محل پوسیدگی را بنویسید؟

شرایط لازم برای پوسیدگی را نام برده و یکی از موارد اهمیت پوسیدگی را نیز بنویسید؟

مومیایی شدن را توضیح دهید؟

در روش مومیایی شدن چرا در جسد پوسیدگی رخ نمی دهد؟

معمولا برای دوام بیشتر چوب رطوبت انرا می گیرند این کار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسیدگی می شود؟

سرعت رشد میکربها در محیطهای گرم نسبت به محیط های سرد چگونه است؟

چرا پوسیدگی در گرما سریعتر صورت می گیرد؟

سرما چه اثری بر پوسیدگی دارد؟

علت سالم ماندن اجساد ماموتهایی که هزاران سال قبل در یخ های قطبی باقی مانده اند چیست؟

تنفس بی هوازی را تعریف کنید. نتیجه تنفس بی هوازی تولید چه ماده ای است؟

اثراسید بر تجزیه و پوسیدگی چیست؟

چرا در غیاب اکسیژن پوسیدگی به طور کامل انجام نمی شود‍؟

تورب در چه شرایطی به وجود می آید؟

برای ترکیبات شیمیایی که باعث مرگ تجزیه کنندگان می شوند مثال بزنید.

علت سالم ماندن اجساد ببرهای دندان شمشیری در گودال های قیر در کالیفرنیا چیست؟

چرا نمونه هایی مثل مار و عقرب را در الکل نگهداری می کنند؟ توضیح دهید.

چگونه می توان موجب پوسیدگی شد؟

کود برگ چیست؟ چه استفاده ای دارد؟

از چه ترکیباتی می توان در تهیه کود برگ استفاده کرد؟

شرایط لازم برای تهیه کود گیاهی چیست؟

علت استفاده از آهک در تهیه کود گیاهی چیست؟

اهمیت پوسیدگی در چیست؟

اهمیت پوسیدگی در چرخه عناصر چیست؟

دو مورد استفاده از پوسیدگی را بنویسید؟

برای زباله های تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر مثال بزنید؟

چرا برخی از زباله ها تجزیه ناپذیرند؟

نگهداری غذا به چه منظور صورت می گیرد؟

نگهداری غذا چگونه انجام می شود؟

یک مثال برای میکربی که باعث سمی شدن غذا می شود ذکر کنید.

چرا لازم است میکربهایی مانند سالمونلا را از بین ببریم؟

چهار روش نگهداری غذا را فقط نام ببرید؟

دمای بالا چه اثری بر میکرب دارد؟

در صنایع کنسرو سازی مواد غذایی را چگونه اماده می کنند؟

از راههای نگهداری غذا انجماد را تعریف کنید؟

انجماد چه اثری بر میکرب دارد؟

چرا باید غذای یخ زده را بلا فاصله پس از ذوب شدن مصرف کرد؟

در کدامیک از روش های نگه داری غذا میکروبها کشته نمی شوند؟

خشک کردن ماده غذایی چگونه به نگهداری ماده غذایی کمک می کند؟

برای جلوگیری از پوسیدگی انگور آن را به کشمش تبدیل می کنند، چگونه این کار مانع فساد آن می شود؟

در کدامیک از روش های نگه داری غذا میکروبها غیر فعال می شوند؟

نقش ترکیبات شیمیایی در نگهداری ماده غذایی چیست؟

روشهای مختلف نگهداری ماده غذای با  استفاده از ترکیبات شیمیایی را نام برده ومثال بزنید.

چرا دودی کردن باعث حفظ ماده غذایی می شود؟

نمک سود کردن چگونه از فاسد شدن غذا جلوگیری می کند؟

روش پرتو دهی چه اثری بر حفظ ماده غذایی دارد؟

مشکل  روش پرتو دهی در نگهداری مواد غذایی چیست؟

روشهای سترون کردن شیر را نام ببرید؟هر کدام را تضیح دهید.

روش پاستوریزه کردن شیر را شرح دهید؟ ب- در پاستوریزه کردن کدام گروه از میکروبها  از بین می روند؟

ویژگی و عیب استفاده از روش دمای بالا برای سترون کردن شیر یست؟

ویژگی و عیب استفاده از روش پاستوریزه کردن در سترون کردن شیر چیست؟

کدام دانشمند برای اولین بار کاربرد روش گرم کردن را در از بین بردن میکرب های شیر مطرح کرد؟

روش استفاده از کاربرد روش گرم کردن  در از بین بردن میکرب های شیر برای جلوگیری از ابتلا به  

چه بیماری هایی رواج یافته است؟

باکتری مولد سل بیشتر در چه غذای وجود دارد؟

چرخه مواد در طبیعت را تعریف کنید.

میزان دی اکسید کربن هوای اطراف ما چقدر است؟

چرخه کربن را تعریف کنید.

چرخه کربن را توضیح دهید.

با رسم شکل چرخه کربن را نشان دهید.

نیترات چیست؟گیاه چه استفاده ای از آن می کند؟

باکتری ها و قارچ ها پروتئینهای بدن جاندارن را به چه ماده ای تبدیل می کنند؟

به طور خلاصه بنویسید چگونه نیترات موجود در خاک به پروتئین تبدیل می شود؟

منا بع تولید آمونیاک در طبیعت را بنویسید؟

کدام باکتریها خاک را برای رشد گیاهان مناسب می سازند؟

کدام باکتریها نیترات خاک را کاهش می دهند؟

چرخه نیتروژن را تعریف کنید.

چرخه نیتروژن را توضیح دهید.

در هر یک از تبدیلات زیر کدام گروه از باکتریها نقش دارند؟

الف- تبدیل آمونیاک به نیترات                     ب- تبدیل نیترات به نیتروژن هوا          

ج- نیترات به آمونیاک                             د- نیتروژن هوا به پروتئینهای گیاهی

نقش باکتریهای شوره گذار در چرخة نیتروژن چیست؟

باکتریهای شوره زدا چه نقشی در چرخه نیتروژن دارند؟  

باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن به چه صورتی زندگی می کنند؟

باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن با ریشه چه گیاهانی به صورت همزیست زندگی می کنند؟

چرا باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن سودمندند؟

پروتئین های بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی  به نیترات معدنی تبدیل می شود؟

باکتریهای تثبیت کنندة نیتروژن که در ریشة گیاه نخود زندگی می کنند چگونه باعث افزایش نیترات خاک می شوند؟

طرحی از چرخه اکسیژن رسم کنید.

گازهای مهم هوا را به ترتیب میزان آنها در هوا نام ببرید.

عوامل افزاینده و کاهنده دی اکسید کربن هوا را نام ببرید.

افزایش دی اکسید کربن هوا از راه سوزاندن ترکیبات نفتی و ... چه عواقبی دارد؟

چرا افزایش دی اکسید کربن هوا باعث گرم شدن کره زمین می شود؟

علت گرم شدن هوای کرة زمین چیست؟عواقب خطرناک آن را توضیح دهید؟

انرژی نورانی که به گیاه می تابد چه سرنوشتی دارد؟

بازده تبدیل انرژی در گیاهان را تعریف کنید.

حداکثر بازده تبدیل انرژی در گیاهان چقدر است؟

حداکثر بازده تبدیل انرژی برای گیاه گندم و نیشکر در بهترین شرایط چقدر است؟

چه مقداراز انرژی نور خورشید در گیاه به صورت نشاسته و سایر ترکیبات ذخیره می شود؟

چه مقداراز انرژی نور خورشید در گیاه به قند تبدیل می شود؟

چه مقداراز انرژی نور خورشید در گیاه صرف تنفس گیاه می شود؟

چه مقدار از انرژی موجود در نشاسته ای که در گیاهان وجود دارد در بافت های بدن گاو ذخیره می شود؟ چه مقدار صرف  

تنفس می شود؟

از نظر اقتصاد محیط زیست خوردن غذاهای گیاهی با صرفه تر است یا غذاهای جانوری؟چرا؟

منظور از متراکم شدن مواد در زنجیرهای غذایی چیست؟ مثال بزنید؟

نحوه تراکم ویتامین D در زنجیره غذایی در جگر ماهی  را توضیح دهید؟

نحوه متراکم شدن سم ددت در زنجیره غذایی را توضیح دهید.

دو ماده سمی که به مرور زمان در زنجیره غذایی متراکم می شوند را نام ببرید.

زیستگاه را تعریف کنید؟برای آن مثال بزنید.

چرا گفته می شود که بعضی از جانداران زندانی محیط زیست خود هستند؟مثال بزنید.

چرا خزه ها فقط در محیط مرطوب رشد می کنند؟

سه گروه جرنداران یک اکوسیستم را نام ببرید.

گونه شاخص را تعریف کنید.مثال بزنید.

کنام چیست؟

چه عواملی باعث تغییر در زیستگاه می شود؟توضیح دهید.

مفهوم جایگزین شدن یک جاندار در یک محیط چیست؟

توالی را تعریف کنید و مثال بزنید.

چرا درخت بلوط می تواند در پایان توالی جایگزین شود؟

با ذکر مثال بنویسید چگونه تغییر گیاهان اکوسیستم موجب تغییر جانوران آن می شود؟

چه زمانی توالی به نقطه اوج خود می رسد؟ ویژگی این مرحله چیست؟

چه عواملی باعث خارج شدن توالی از نقطه اوج خود می شود؟

با ذکر مثال توضیح دهید چگونه ممکن است جانور خاصی از پیشرفت توالی جلوگیری کند؟

تفاوت زیستگاه با محیط زیست چیست؟

گونه غالب ، فراوان  و کمیاب را توضیح دهید.

نمونه برداری چیست؟ چه استفاده ای دارد؟

­چارچوب چیست و چه استفاده ای دارد؟

جمعیت را تعریف کنید.

گونه چیست؟ مثال بزنید.

چه عواملی باعث تغییر اندازه جمعیت می شود؟

عوامل اصلی موثر در تعداد افراد جمعیت کدامند؟ برای تنظیم جمعیت انسانی کنترل کدام عامل راحت تر          

است ؟

علت افزایش رشد جمعیت در قرن 19 و 20 چه بوده است؟

بنظر شما آیا در سال 2050 میلادی تراکم جمعیت ایران تغییر می کند؟ توضیح دهید.

میانگین نسبت رشد جمعیت مردم جهان در سال چند درصد است؟

چه عاملی باعث کاهش میزان مرگ ومیر در سالهای اخیر نسبت به گذشته شده است؟

چتد بیماری که در گذشته عامل مرگ و میر محسوب می شدند و امروزه کنترل شده اند نام ببرید؟

تنها راه کاستن  از رشد سریع جمعیت چیست؟

تراکم جمعیت راتعریف کنید؟

چنانچه تراکم جمعیت پرندگان یک جنگل 360 پرنده در هر کیلومتر مربع باشد و مساحت این جنگل 1200 کیلومتر مربع باشد تعداد کل پرندگان این جنگل چقدر است؟ با فرمول و محاسبه.

برقراری توازن در طبیعت تا چه زمانی ادامه دارد؟

چرا انسان اکوسیستمهای طبیعی راتغییر می دهد؟

تراکم جمعیت را چگونه محاسبه می کنند؟

پیدایش تغییرات در طبیعت از چه زمانی آغاز شد و سرعت گرفت؟

چه عاملی باعث شد که سرعت ایجاد تغییرات در طبیعت افزایش یابد؟

ایجاد تغییرات در طبیعت و اکوسیستم از چه کشورهایی اغاز شد؟

چرا بسیاری از مردم کلمه بحران را در ارتباط با اسیب به طبیعت اغراق امیز می پندارند؟

عوامل محدود کننده توانایی اکوسیستم در رفع نیازهای جانداران چیست؟

عامل اصلی تعیین کننده اندازه جمعیت انسان وسایر جالنداران چیست؟

منبع طبیعی چیست؟ مثال بزنید.

انسان به چه منابع طبیعی متکی است؟

انسان بر سر چه منابع طبیعی با سایر جانداران رقابت دارد؟

توانایی محیط در خنثی سازی آلودگی ها را توضیح دهید؟

نحوه الودگی آبها به وسیله انسان با استفاده از کودهای نیتروژن دار یا فسفات دار را توضیح دهید.

وارد شدن ترکیبات فسفردار یا نیتروژن دار به آب چگونه موجب مرگ آبزیان می شود؟

چه عواملی در قرنهای اخیر باعث فزایش آلودگی طبیعت شده است؟

دو مورد از عوامل موثر در فرسایش خاک را بنویسید؟

علت اصلی کمبود آب در کشور ما چیست؟

آب مورد نیاز در بیشتر شهرهای ما از چه طزیقی به دست می آید؟

عامل اصلی فعال ماندن و بقای صنایع ...... است.

چرا در آینده نزدیک باید منتظر بحران انرژی بود؟

از جمله مواردی که زندگی بشر امروز را تهدید می کند 3 مورد را بنویسید؟

تجزیه کنندگان چگونه با عث پوسیدگی می شوند؟

چرا جسد ماموت ها هزاران سال سالم باقی مانده است ؟

از راههای نگهداری غذا انجماد را تعریف کنید؟

علت گرم شدن هوا و عواقب خطرناک آن را توضیح دهید؟

شبکه غذایی ، تراکم جمعیت ، منبع طبیعی و جایگزینی را تعریف کنید؟

با ذکر مثال بنویسید چگونه تغییر گیاهان اکوسیستم موجب تغییر جانوران آن می شود؟

الف- به طور خلاصه بنویسید چگونه نیترات موجود در خاک به پروتئین تبدیل می شود؟

ب- دو منبع تولید آمونیاک در طبیعت را بنویسید؟ و چه باکتریهایی این آمونیاک را به نیترات تبدیل می کند؟

زیستگاه و اکوسیستم را تعریف کنید؟

الف- روش پاستوریزه کردن شیر را شرح دهید؟ ب- در پاستوریزه کردن کدام گروه از میکروبها  از بین می روند؟

معمولا برای دوام بیشتر چوب رطوبت انرا می گیرند این کار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسیدگی می شود؟

در هر یک از تبدیلات زیر کدام گروه از باکتریها نقش دارند؟

الف- تبدیل آمونیاک به نیترات     ب- تبدیل نیترات به نیتروژن هوا    

چنانچه تراکم جمعیت پرندگان یک جنگل 180 پرنده در هر کیلومتر مربع باشد و مساحت این جنگل 600 کیلومتر مربع باشد تعداد کل پرندگان این جنگل چقدر است؟ با فرمول و محاسبه.

بوم شناسی و هرم انرژی را تعریف کنید؟

الف- دو مورد استفاده از پوسیدگی را بنویسید؟

ب- در روش مومیایی شدن چرا در جسد پوسیدگی رخ نمی دهد؟

چهار روش نگهداری غذا را فقط نام ببرید؟

16- الف- باکتریهای شوره زدا چه نقشی در چرخه نیتروژن دارند؟    ب- کدام گروه از باکتریها خاک را از نظر نیترات غنی می کنند؟فقط نام ببرید.

چرا خوردن غذاهای گیاهی برای انسان به صرفه است ؟

سه گروه از عوامل مهم که در پوسیدگی نقش دارند را نام ببرید؟

الف) عوامل اصل موثر در تعداد افراد جمعیت کدامند؟

برای تنظیم جمعیت انسانی کنترل کدام عامل راحت تر است ؟

پروتئین های بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی  به نیترات معدنی تبدیل می شود؟

چرا باید غذای یخ زده را بلا فاصله پس از ذوب شدن مصرف کرد؟

گونه را تعریف کرده و یک مثال از گونه غالب به همراه اکوسیستم آن ذکر کنید؟

دو مورد از عوامل موثر در فرسایش خاک را بنویسید؟

از راههای اتلاف انرژی در موجودات مصرف کننده دو مورد را بنویسید؟

چرا هرم انرژی ، هرم ماده نیز به شمار می رود؟

فرایند پوسیدگی را تعریف کنید؟

بخش های سخت بدن یک جانور سریع تر تجزیه می شود یا بخش های نرم ، برای هر بخش مثالی بزنید.

برای جلوگیری از پوسیدگی انگور آن را به کشمش تبدیل می کنند، چگونه این کار مانع فساد آن می شود؟

باکتریهای تثبیت کنندة نیتروژن که در ریشة گیاه نخود زندگی می کنند چگونه باعث افزایش نیترات خاک می شوند؟

انسان ، امروزه در مقایسه با قرنها ی گذشته از رشد و سلامت بهتری برخوردار است . این امر ناشی از تغییر محیط است یا وراثت؟( به چه دلیل)

الف- چرا نمی توان خورشید را در زنجیرة غذایی قرار داد؟

ب- به چه علت سیر انرژی در طبیعت به صورت هرمی است.

وارد شدن ترکیبات فسفردار یا نیتروژن دار به آب چگونه موجب مرگ آبزیان می شود؟

نمک سود کردن چگونه از فاسد شدن غذا جلوگیری می کند؟

نقش باکتریهای شوره گذار در چرخة نیتروژن چیست؟

چرا به زمین های کشاورزی نباید بیش از حد آب داد؟2علت را بنویسید؟

بازده تبدیل انرژی در گیاهان و تراکم جمعیت را تعریف کنید؟

هر اکوسیستمی فقط می تواند نیازهای تعداد معینی از جانداران را برآورده کند مهمترین عواملی را که این توانایی را محدود می کنند بنویسید؟

علت گرم شدن هوای کرة زمین چیست؟

جمعیت و چرخة مواد را تعریف کنید؟

توالی و اکولوژی را تعریف کنید؟

کدام باکتریها مسؤل تغییرات زیر هستند :

الف- تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین

ب- تبدیل نیترات به آمونیاک

الف- در کدامیک از روش های نگه داری غذا میکروبها کشته نمی شوند ؟

ب- مشکل استفاده از روش پرتودهی چیست؟

دو شرط از شرایط لازم برای پوسیدگی را نام برده و یکی از موارد اهمیت پوسیدگی را نیز بنویسید؟

چرا در یک زنجیرة غذایی تمام انرژی نهفته در گیاه سبز به آخرین مصرف کننده نمی رسد؟

علت بوی بد حاصل از جسد در حال تجزیه جانداران چیست؟

منظور از متراکم شدن مواد در زنجیرهای غذایی چیست؟ مثال بزنید؟

استفاده از روش چارچوب را در نمونه برداری توضیح دهید.

گونة شاخص و کنام را تعریف کنید؟

علت تولید گرما  و بوی بد در محل پوسیدگی را بنویسید؟

از جمله مواردی که زندگی بشر امروز را تهدید می کند 2 مورد را بنویسید؟

چرا نمونه هایی مثل مار و عقرب را در الکل نگهداری می کنند؟ توضیح دهید.

بنظر شما آیا در سال 2050 میلادی تراکم جمعیت ایران تغییر می کند؟ توضیح دهید.

منبع طبیعی چیست؟

بهترین را ه کنترل افزایش جمعیت چیست؟

 بوم شناسی را تعریف کنید .

      اکوسیستم را تعریف کنید .

      یک اکوسیستم شامل چه اجزائی است ؟ نام ببرید .

عوامل زنده اکوسیستم را نام ببرید .

     از عوامل غیر زنده اکوسیستم چند مورد را نام ببرید .

انواع ارتباط در یک اکوسیستم کدامند ؟

      این ارتباط ها به چه خاطر و از چه طریق صورت می گیرد ؟

انرژی به چه شکل وارد اکوسیستم می شود ؟

      انرژی به چه صورت در اکوسیستم جریان می یابد ؟

زنجیره غذایی و شبکه غذایی را تعریف کرده و مثال بزنید .

هر یک از هرم های انرژی – ماده و تعداد را تعریف کنید .

دلیل ایجاد هرم انرژی چیست ؟

پوسیدگی را تعریف کنید .

   عوامل پوسیدگی را نام ببرید و توضیح دهید .

چگونگی فعالیت میکروب ها در پوسیدگی را بنویسید .

چه شرایطی برای پوسیدگی لازم است ؟

برای هر یک از شرایط پوسیدگی مثال بزنید که اگر آن شرط نباشد پوسیدگی رخ نمی دهد .

   کودبرگ را تعریف کنید . (سؤالا ت کودبرگ در کتاب )

پوسیدگی چه فایده هایی دارد ؟ توضیح دهید .

مواد از نظر پوسیدگی چند دسته اند ؟ نام ببرید و مثال بزنید .

برای نگهداری غذاها چه کار هایی باید انجام دهیم ؟

   روش های نگهداری غذاها را نام برده و توضیح دهید هر روش چگونه باعث حفاظت غذا می شود ؟

چرا در روش های نگهداری غذاها باید از روش پرتو دهی با احتیاط استفاده کرد ؟

روش های سترون کردن شیر را توضیح دهید . دو روش را با هم مقایسه کنید .

چرخه مواد را تعریف کنید . دو چرخه را نام ببرید .

هر یک از چرخه های عناصر زیر را نام ببرید . (به همراه طرح )

a.       کربن

b.       اکسیژن

c.       نیتروژن

درصد گاز های مختلف در هوا را بنویسید و اهمیت هر کدام را در زندگی جانداران بنویسید .

افزایش ی اکسید کربن هوا چه عوارضی در پی دارد ؟

بازده تدیل انرژی گباهان را تعریف کنید . این بازده حداکثر چند درصد است ؟

چرا غذاهای گیاهی از نظر انرژی نسبت به غذاهای جانوری به صرفه تر هستند ؟

چرا روغن جگر ماهی سرشار از ویتامین D است ؟

مثال بزنید که تراکم بعضی مواد در زنجیره های غذایی خطرناک است .

زیستگاه را تعریف کنید .

زیستگاه را با اکوسیستم مقایسه کنید .

جامعه اکوسیستم را تعریف کنید .

گونه شاخص را با مثال تعریف کنید .

   کنام چیست ؟ مثال بزنید .

   یک زیستگاه تحت تأثیر چه عواملی تغییر می کند ؟

جایگزینی چیست ؟

توالی چیست ؟ انواع آن کدامند ؟

  توالی مثبت و منفی هر کدام در نهایت به چه چیزی ختم می شوند ؟

اکوسیستم چه موقع به حالت اوج می رسد ؟

ویژگی های اکوسیستم اوج کدامند ؟

مثال بیاورید که چگونه یک جانور می تواند از پیشرفت اکوسیستم جلوگیری کند .

هر یک از اصطلاحات گونه غالب – گونه فراوان – گونه کمیاب را تعریف کنید .

نمونه برداری را تعریف کنید .

چهار چوب چیست ؟

هر یک از اصطلاحات جمعیت و گونه را تعریف کنید .

   عوامل تغییر دهنده تعداد افراد جمعیت کدامند ؟

دلایل رشد سریع جمعیت آدمی در چند قرن گذشته کدامند ؟

تنها راه کاستن از نسبت سریع رشد جمعیت آدمی چیست ؟

   تراکم جمعیت را تعریف کنید .

بحران چیست ؟ بحران های ناشی از افزایش جمعیت آدمی کدامند ؟

منبع طبیعی چیست ؟

  چرا هر اکوسیستم فقط نیاز های تعداد محدودی جاندار را پاسخ می دهد ؟

عوامل فرسایش خاک کدامند ؟

وارد شدن پس آب های کشاورزی به آب ها چه ضررهایی دارد ؟

تجزیه کنندگان چگونه با عث پوسیدگی می شوند؟

   چرا جسد ماموت ها هزاران سال سالم باقی مانده است ؟

از راههای نگهداری غذا انجماد را تعریف کنید؟

علت گرم شدن هوا و عواقب خطرناک آن را توضیح دهید؟

شبکه غذایی ، تراکم جمعیت ، منبع طبیعی و جایگزینی را تعریف کنید؟

با ذکر مثال بنویسید چگونه تغییر گیاهان اکوسیستم موجب تغییر جانوران آن می شود؟

الف- به طور خلاصه بنویسید چگونه نیترات موجود در خاک به پروتئین تبدیل می شود؟

ب- دو منبع تولید آمونیاک در طبیعت را بنویسید؟ و چه باکتریهایی این آمونیاک را به نیترات تبدیل می کند؟

   زیستگاه و اکوسیستم را تعریف کنید؟

   الف- روش پاستوریزه کردن شیر را شرح دهید؟ ب- در پاستوریزه کردن کدام گروه از میکروبها  از بین می روند؟

   معمولا برای دوام بیشتر چوب رطوبت انرا می گیرند این کار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسیدگی می شود؟

   در هر یک از تبدیلات زیر کدام گروه از باکتریها نقش دارند؟

الف- تبدیل آمونیاک به نیترات     ب- تبدیل نیترات به نیتروژن هوا    

چنانچه تراکم جمعیت پرندگان یک جنگل 180 پرنده در هر کیلومتر مربع باشد و مساحت این جنگل 600 کیلومتر مربع باشد تعداد کل پرندگان این جنگل چقدر است؟ با فرمول و محاسبه.

بوم شناسی و هرم انرژی را تعریف کنید؟

   الف- دو مورد استفاده از پوسیدگی را بنویسید؟

   ب- در روش مومیایی شدن چرا در جسد پوسیدگی رخ نمی دهد؟

چهار روش نگهداری غذا را فقط نام ببرید؟

الف- باکتریهای شوره زدا چه نقشی در چرخه نیتروژن دارند؟    ب- کدام گروه از باکتریها خاک را از نظر نیترات غنی می کنند؟فقط نام ببرید.

  چرا خوردن غذاهای گیاهی برای انسان به صرفه است ؟

سه گروه از عوامل مهم که در پوسیدگی نقش دارند را نام ببرید؟

الف) عوامل اصل موثر در تعداد افراد جمعیت کدامند؟

برای تنظیم جمعیت انسانی کنترل کدام عامل راحت تر است ؟

پروتئین های بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی  به نیترات معدنی تبدیل می شود؟

چرا باید غذای یخ زده را بلا فاصله پس از ذوب شدن مصرف کرد؟

گونه را تعریف کرده و یک مثال از گونه غالب به همراه اکوسیستم آن ذکر کنید؟

دو مورد از عوامل موثر در فرسایش خاک را بنویسید؟

از راههای اتلاف انرژی در موجودات مصرف کننده دو مورد را بنویسید؟

چرا هرم انرژی ، هرم ماده نیز به شمار می رود؟

فرایند پوسیدگی را تعریف کنید؟

بخش های سخت بدن یک جانور سریع تر تجزیه می شود یا بخش های نرم ، برای هر بخش مثالی بزنید.

برای جلوگیری از پوسیدگی انگور آن را به کشمش تبدیل می کنند، چگونه این کار مانع فساد آن می شود؟

باکتریهای تثبیت کنندة نیتروژن که در ریشة گیاه نخود زندگی می کنند چگونه باعث افزایش نیترات خاک می شوند؟

انسان ، امروزه در مقایسه با قرنها ی گذشته از رشد و سلامت بهتری برخوردار است . این امر ناشی از تغییر محیط است یا وراثت؟( به چه دلیل)

الف- چرا نمی توان خورشید را در زنجیرة غذایی قرار داد؟

ب- به چه علت سیر انرژی در طبیعت به صورت هرمی است.

وارد شدن ترکیبات فسفردار یا نیتروژن دار به آب چگونه موجب مرگ آبزیان می شود؟

نمک سود کردن چگونه از فاسد شدن غذا جلوگیری می کند؟

  نقش باکتریهای شوره گذار در چرخة نیتروژن چیست؟

چرا به زمین های کشاورزی نباید بیش از حد آب داد؟2علت را بنویسید؟

بازده تبدیل انرژی در گیاهان و تراکم جمعیت را تعریف کنید؟

هر اکوسیستمی فقط می تواند نیازهای تعداد معینی از جانداران را برآورده کند مهمترین عواملی را که این توانایی را محدود می کنند بنویسید؟

علت گرم شدن هوای کرة زمین چیست؟

جمعیت و چرخة مواد را تعریف کنید؟

توالی و اکولوژی را تعریف کنید؟

کدام باکتریها مسؤل تغییرات زیر هستند :

الف- تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین

ب- تبدیل نیترات به آمونیاک

                     الف- در کدامیک از روش های نگه داری غذا میکروبها کشته نمی شوند ؟

ب- مشکل استفاده از روش پرتودهی چیست؟

                      دو شرط از شرایط لازم برای پوسیدگی را نام برده و یکی از موارد اهمیت پوسیدگی را نیز بنویسید؟

چرا در یک زنجیرة غذایی تمام انرژی نهفته در گیاه سبز به آخرین مصرف کننده نمی رسد؟

علت بوی بد حاصل از جسد در حال تجزیه جانداران چیست؟

منظور از متراکم شدن مواد در زنجیرهای غذایی چیست؟ مثال بزنید؟

استفاده از روش چارچوب را در نمونه برداری توضیح دهید.

گونة شاخص و کنام را تعریف کنید؟

علت تولید گرما  و بوی بد در محل پوسیدگی را بنویسید؟

از جمله مواردی که زندگی بشر امروز را تهدید می کند 2 مورد را بنویسید؟

چرا نمونه هایی مثل مار و عقرب را در الکل نگهداری می کنند؟ توضیح دهید.

بنظر شما آیا در سال 2050 میلادی تراکم جمعیت ایران تغییر می کند؟ توضیح دهید.

منبع طبیعی چیست؟

بهترین را ه کنترل افزایش جمعیت چیست؟